Ψυχοθεραπεία online: Διευκολύνσεις και περιορισμοί