Ο γονεικός ρόλος και η διάσωσή του από την καλή σχέση στον γάμο