Ο γονεϊκός ρόλος και η διάσωσή του από την καλή σχέση στον γάμο